2015 m. vasario 1 d., sekmadienis

Kosminė vabalų medžioklė: „Firestorm Armada“ mūšio apžvalga


Grįžtame į kosmosą: praėjusią savaitę vieną vakarą skyrėme kosminių kautynių miniatiūrų žaidimui „Firestorm Armada“. Šįsyk mano Žemės aljanso patrulinis laivynas susidūrė su ypatingu priešininku - kosminių voragyvių rase Relthoza. Dalijamės akimirkomis ir įspūdžiais iš šios kovos.

Kadangi „Firestorm Armada“ Lietuvoje vis dar žengia pirmuosius žingsnius, kol kas žaidžiame nedidelės apimties mūšius. Ir šįsyk kiekvieno laivyno vertė nesiekė 600 taškų, turint omenyje, kad vidutinio dydžio mūšiai vyksta susidūrus apie 1000 taškų vertės laivynams. Nepaisant to, ir ši kova vyko įdomiai bei permainingai, po jos abi pusės turėjo, apie ką pagalvoti.

Laivynai rikiuojasi mūšiui. Žemiečių linijinis laivas ir kreiseriai
(apačioje) rengiasi atremti voragyvių patrulinio laivyno ataką. 


Laivynai ir pradinės taktinės mintys

Tiek mano, tiek priešininko laivyną sudarė po tris eskadronus. Turėjome po vieną linijinį laivą (battleship) bei po eskadroną kreiserių ir fregatų. Ruošiantis šiam mūšiui buvo dėl ko pasukti galvą - kokią taktiką ir laivyno sudėtį pasirinkti kaunantis su agresyviais kosmoso vabalais? Verta pastebėti, kad voragyviai, už kuriuos žaidė priešininkas, pasižymi įdomia savybe – daugelis jų laivų turi maskavimosi įrenginius, dėl kurių tiek priešininkams sunkiau pataikyti į Relthoza laivus, tiek ir jiems sunkiau kliudyti priešininką.

Naudodamiesi maskavimosi šydais, arachnidai paprastai stengiasi priartėti prie priešininko optimaliu atstumu, tada šydus išjungia ir atakuoja varžovą artimame bei vidutiniame nuotolyje. Tai reikštų, kad kovojant su jais nereikėtų daug vilčių dėti į torpedas ir kitus tolimo veikimo ginklus (o mes, žemiečiai, mėgstame torpedas), nes jais kliudyti užsimaskavusius Relthoza laivus bus sunku, tad geriau ruoštis artimai kovai.

Atsižvelgdamas į tai, savo laivynui pasirinkau „Misionieriaus“ klasės fregatas, kurios neturi torpedų, bet gana neblogai kaunasi artimame ir vidutiniame nuotolyje. Fregatas pasilikau rezerve – jos turėtų į mūšio lauką atskristi vėliau ir atakuoti priešininką iš užnugario. Kreiserius aprūpinau papildomais skydais ir branduolinėmis torpedomis. Žinojau, kad vienintelės varžovo fregatos neturi maskavimosi šydų, todėl kreiserių užduotis – pasistengti kuo greičiau jas eliminuoti torpedomis, o tada stoti į artimą kovą su stipresniais priešininko laivais. Beliko nutarti, kurios klasės linijinį laivą pasirinkti.

Suprantant, kad varžovas greičiausiai stengsis priartėti, matyt reikėtų, kad mano laivyno flagmanas būtų „Apolono“ klasės laivas, kuris stipriausiai kaunasi artimu nuotoliu. Tačiau pasirinkimą lėmė ne logika, o mano įgeidžiai - labai knietėjo išbandyti kitą, brangesnį ir greitesnį „Tirono“ klasės laivą, skirtą vidutinio nuotolio kautynėms, tad jį ir pasirinkau. Kaip matysime vėliau, tai nebuvo pats geriausias mano sprendimas.

Išdėstėme laivynus kovos lauke. Mano kreiseriai ir linijinis laivas užėmė pozicijas stalo viduryje, fregatos liko rezerve. Priešininkas išdėstė visą savo laivyną iš karto.

Kautynių pradžia: bandome kūjį ir priekalą

Kaip paprastai, pirmąjį ėjimą nieko labai įdomaus neįvyko. Priešininko laivynas ėmė artintis link mano pozicijų, apšaudydamas Žemės aljanso kreiserius torpedomis, kurios nepadarė jokios žalos. Savo ruožtu kreiseriai atsakė salve į varžovo fregatas (laikomės plano), tačiau taip pat visiškai nesėkmingai. Pirmąjį kraują pelno mano linijinis laivas, veržliai šovęs pirmyn ir atidengęs savo pagrindinių baterijų ugnį į priešininko fregatas. Viena iš jų kaip mat pavirto kosminių dujų ir nuolaužų debesėliu.

Žemės aljanso linijinis laivas eliminuoja pirmąją iš keturių
varžovo fregatų.
Antrojo ėjimo pradžioje metu kauliuką, kad sužinočiau, ar kartais mano fregatos nepasirodo mūšio lauke. Metimas sėkmingas - fregatos stoja į kovą. Žaidime „Firestorm Armada“ laivus iš rezervo į kovos lauką galima įvesti dviem būdais - mažiau rizikingu ėjimu iš flango, kuomet laivai tiesiog išdėliojami ant stalo krašto (bet, tikėtina, toliau nuo veiksmo), arba galima pastatyti juose bet kur ant stalo (erdvinis šuolis tiesiai į mūšio lauką). Toks manevras gali turėti neigiamų pasekmių - metami kauliukai ir patikrinama, kaip laivams pavyko atskrieti. Gali nutikti, kad šuolio metu sugenda kokia nors įranga, laivai atvyksta nepasirengę kovai ar ne visai tiksliai į tą vietą, kurią pasirinko admirolas ir pan.

Žemiečių fregatos išnyra iš hipererdvės priešininko užnugaryje
Mano fregatos šįsyk į kovą stojo be jokių neigiamų pasekmių ir išniro tiesiai priešininko užnugaryje. Kūjis ir priekalas - iš vienos pusės voragyvius puola sunkieji mano laivai, iš kitos - fregatos. Tačiau vadinti jas "priekalu" buvo gerokai per drąsu, juolab, kad iniciatyva antrajame ėjime atiteko priešininkui. Jis tučtuojau perrikiavo savo kreiserius ir nukreipė visą ugnį į užnugaryje išnirusias žemiečių fregatas.

Voragyvių kreiseriai persirikiuoja, kad atremtų netikėtą grėsmę
Arachnidų kreiseriai yra optimaliu atstumu atakai. Varžovas suskaičiuoja kauliukus, kurie naudojami apšaudymui - jų išeina gera krūva. Laimė, varžovas visą eskadrono ugnį sukoncentruoja į vieną fregatą, kuri, suprantama, neišgyvena tokio apšaudymo. Jei kiekvienas kreiseris būtų atskirai apšaudęs kelias fregatas, rezultatas žemiečiams galėjo būti liūdnesnis.  

Atakos kauliukai - kažkuriai fregatai gresia liūdnas galas
Mano lengvieji laivai atsako šūviais į varžovo fregatas ir kreiserius, vieną iš jų sužeisdami ir sunaikindami dar vieną voragyvių fregatą.Vis dėlto, žemiečių eskadronui kliūva ir iš didžiojo arachnidų laivo pabūklų, tad dar viena mano fregata virsta fejerverku. Tuo tarpu į mūšį stoja mano linijinis laivas. Priartėjęs prie varžovo manevru tarp dviejų planetoidų, "Tironas" apšaudo voragyvių linijinį laivą, kritiškai jį pažeisdamas. Kita baterija nukreipiama į likusias priešininko fregatas, tačiau viena iš jų tėra lengvai sužalojama ir lieka kovos lauke. Mano kreiseriai vis dar toli nuo kovinių veiksmų, jų bandymai atakuoti priešininką torpedomis ir toliau nesėkmingi.

Žemės linijinis laivas atakuoja kosminių voragyvių flotilę

Kovos vidurys ir pabaiga: išsigelbėję ūke

Trečiąjį ėjimą Žemės aljansui buvo labai svarbu įgyti iniciatyvą ir pradėti pirmiems. Todėl sužaidžiau specialią kortelę, kuri turėjo gerokai padidinti mano šansus laimėti iniciatyvos metimą. Deja, jis buvo nesėkmingas - varžovas eina pirmas...

Kortelės ir tokio metimo nepakako iniciatyvai
įgyti...
...Ir atakuoja mano linijinį laivą, taip pat jį kritiškai pažeisdamas. Žemiečių flagmano tiltelyje kaukia pavojaus sirenos: iš pašauto laivo srūva oras ir žūsta įgula, be to, voragyviai šaudo šlykščiais ginklais, sukeliančiais koroziją ir grėsmę, kad laivas bus dar labiau pažeistas. Laimei, flagmano inžinieriai ėjimo gale sugeba viską sutaisyti, ir didysis laivas tęs kovą.

Tuo tarpu žemiečių linijinis laivas atlieka rizikingą manevrą ir įsitaiso arachnidų flagmano užnugaryje. Puolant iš užnugario laivai yra lengviau pažeidžiami. Tačiau tai reiškia, kad mano "Tironas" atsiduria per arti priešininko ir jo ginklų sistemos tokiu atstumu nėra itin efektyvios. "Apolono" klasės linijinis laivas čia jaustųsi "savo vietoje" ir talžytų varžovą, tuo tarpu "Tironai" turėtų laikytis atokiau... Et, yra kaip yra - Žemės aljanso flagmanas gana sėkmingai apšaudo didįjį voragyvių laivą, darsyk jį kritiškai pažeisdamas. Žalos kliūva ir varžovo kreiseriams.

Artima ir asmeniška...
Pastarieji atsako manevru ir šūviais į linijinio laivo flangą. "Tirono" kėbulas pamažu ima priminti rėtį, tačiau mano laivas kažkokiu būdu dar sugeba tęsti kovą.

Arachnidų kreiseriai ruošiasi antpuoliui...
Prasideda dar vienas ėjimas. Šįsyk sužaidžiu kitą taktinę kortelę, sustiprinančią mano flagmano skydus - tikiuosi, kad tai padės jam išgyventi, kol į mūšį stos beviltiškai atsilikę žemiečių kreiseriai. O štai ir jie - pasinaudodami planetoidų gravitacija, kreiseriai įsibėgėja ir apšaudo didįjį voragyvių laivą. BUM! Priešininko flagmanas neatlaiko kreiserių salvės ir subyra į šipulius. Dar šiek tiek žalos kliūva ir varžovo kreiserių eskadronui.


Tuo tarpu mūšio baigtis ima darytis aiški - varžovui lieka vienintelis kreiserių, kurie jau gerokai aptalžyti, eskadronas. Mano kreiseriai beveik visiškai sveiki, veiksnus ir linijinis laivas. Tačiau nutariame kovą tęsti - jei varžovas sugebės nukauti mano flagmaną, rezultatas dar gali išsilyginti.

Tai suprasdamas savo linijinį laivą traukiu tolyn nuo kautynių zonos ir paslepiu jį ūke, kartu su paskutiniąją mano likusia fregata.


Voragyvių kreiseriai bando manevruoti ir pulti Žemės aljanso flagmaną iš užnugario, tačiau nesėkmingai - ūkas pridengia sužalotą laivą, ir visi šūviai skrieja pro šalį. Mano kreiseriams belieka užbaigti darbą, ką jie sėkmingai ir padaro - varžovo eskadrilėje lieka vienintelis laivas. Ėjimo pabaigoje lieka išspręsti paskutinį svarbų klausimą - ar pavyks "Tirono" inžinieriams pašalinti koroziją nuo laivo, nes jam nedaug trūksta iki sunaikinimo. Metame kauliuką... viskas gerai, laivas sutvarkytas ir išsaugotas!


Taigi kautynės baigiasi solidžia Žemės aljanso pergale. Mintys po kovos - rinktis tinkamą laivą tinkamam darbui. Manau, "Apolono" klasės linijinis laivas būtų pasirodęs žymiai geriau, nes kova vyko artimu nuotoliu - tokiu, kokiam šie laivai sukurti. Kita vertus, viskas gerai, mes juk laimėjome :)

Po šios kovos svarstau, jog pats metas pradėti po truputį plėsti laivyną, keisti jo sudėtį ir pereiti prie didesnių mūšių. Todėl planuoju... bet ne, planų kol kas neatskleisiu, juk priešininkai čia irgi užsuka.2 komentarai:

  1. nu kietai. O kaip šis žaidimas lyginant su X Wing?

    AtsakytiPanaikinti
  2. Sakyčiau, visiškai nepanašus. X-Winge manevruojama iš anksto planuojant ėjimą ir tada atliekant manevrus, yra galimybių padaryti linksmų klaidų. FsA suklysti sunkiau, viską galima matuoti ir įvertinti iš anksto. Didesni veiksmo atstumai - torpedomis galima apšaudyti per visą stalą. Masteliai visiškai kiti, kita žaidimo trukmė. Ir X-Winge nemačiau tokių krūvų kauliukų, kaip čia :) Kita vertus, X-Wing daugiau įvairių galimybių modifikuoti laivus, kurti įvairias kombinacijas ir sinergiją. FsA yra labiau straightforward ir vietomis atrodo netgi paprastesnis. Už ką jis man ir patinka :)

    AtsakytiPanaikinti